Duurzaamheid & maatschappij

De MBS Groep vindt dat ze als bouwer van projecten in de infrasector de maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om duurzaam te werken. Wij zoeken hierbij de balans tussen mens, milieu en maatschappij. Dit vertaalt zich in de praktijk in het toepassen van nieuwe technieken en materialen en een bedrijfsvoering met oog voor de mens en het milieu:

  • Als lid van Betonhuis (voormalig: Bond voor Fabrikanten voor Betonproducten in Nederland (BFBN)) werkt MBS mee aan het verminderen van de CO2 uitstoot.
  • MBS Groep is sinds november 2021 gecertificeerd door Groengedaan! Minder energieverbruik, duurzame inzetbaarheid van personeel, hergebruik, efficiency en recycling. Wat u daarvan merkt? Eigenlijk niets. Want het werk duurt niet langer, is niet duurder en is van kwaliteit.
  • MBS heeft ingezet op een CO2 management systeem. Hierdoor hebben we inzicht in onze CO2 uitstoot en inzichtelijk waar we dat kunnen terugbrengen.
  • In de kantoren zijn CO2 reducerende materialen gebruikt zoals hoogwaardige isolatie en bewegingsmelders om te voorkomen dat de verlichting en airco te lang aanblijven.
  • Ons productieproces is duurzaam. Hier maakt de monitoring van emissies, afvalstromen, grondstoffen, water, energie en overige milieuaspecten volgens de ISO 14001 norm deel van uit.
  • Bij het werken op locatie wordt rekening gehouden met de woonplaats van onze medewerkers. Medewerkers worden op de dichtstbijzijnde projectlocatie vanaf de eigen woonplaats ingedeeld. Hierdoor worden geen onnodige kilometers gereden.
  • We steunen maatschappelijke doelen die raakvlak hebben met onze dagelijkse activiteiten.
  • Via onze medewerkers sponsoren wij verschillende maatschappelijke, sportieve en culturele evenementen.
  • We bieden studenten de gelegenheid om een afstudeeropdracht of stage bij ons te volbrengen.
  • Bij D&C projecten wordt tijdens het ontwerp geanticipeerd op duurzame materialen en een maatschappelijk verantwoorde werkwijze.
Download: De MBS Brochure
Volg de MBS Groep

We plaatsen regelmatig nieuws over onze projecten en bedrijven op social media.

Contact

MBS Groep
Energieweg 2
3762 ET Soest

Postbus 115
3760 AC Soest

KvK-nummer: 32077525

MBS Groep